Publicity projektů
Publicita projektu: Výměna stávajícího kanalizačního potrubí ve Zdíkově v ulici u BDS
Publicita projektu: Pořízení lesnické techniky
Nová technika pro jednotku JSDH Zdíkov
Publicita projektu: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II
Publicita projektu Úprava zasedací místnosti a zázemí pro knihovnu a spolkovou činnost

Přestavba prostoru obchodu v domě služeb ve Zdíkově na zasedací místnost včetně sociálního zázemí, které slouží také pro obecní knihovnu.
Dovybavení zasedací místnosti nábytkem a zařízením. Pořízení drobného majetku pro pořádání kulturních akcí obce Zdíkov


Publicita projektu: POŠTA PARTNER ZDÍKOV
Publicita projektu výměna oken a balkonových dveří na budově OÚ Zdíkov
Publicita projektu: Oprava místních komunikací v obci Zdíkov Lokalita B – Putkov
Publicita projektu: Výměna vodovodu u řadových domů ve Zdíkově
Publicita projektu Vrbová stavba Mateřská škola Zdíkov
Publicita projektu „Letní soustředění dětí TJ Sokol Zdíkov“

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu


Publicita projektu: Rekonstrukce lesní cesty a oprava místní komunikace "LESNÍ SAMOTY"
Publicita projektu „Oprava místních komunikací v obci Zdíkov“
Publicita projektu: Výměna části vodovodu v osadě Zdíkovec
Publicita projektu: Výměna sloupů a lamp VO v průtahu obce Zdíkov
Publicita projektu: Vybavení zahrady MŠ Zdíkov hracími a tělovýchovnými prvky
Publicita projektu: Letní soustředění dětí a mládeže TJ Sokol Zdíkov/Stachy

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu


Publicita projektu: Výměna střešní krytiny na budově sokolovny Zdíkov
Publicita dotace: ,,Pořízení nových střídaček pro sportovní areál ve Zdíkově"
Publicita projektu: „Oprava místní komunikace na p.č. 36/9, 36/25, 36/26, 36/21, 36/10, 36/41, 1036/1, 1036/4, 1036/5, v k.ú. Zdíkov“
Publicita projektu Oprava chodníků v průtahu Zdíkova
Publicita: Letní soustředění Žihobce 26.-28.7.2020
Publicita projektu MMR
Publicita projektu odborné učebny ZŠ z dotace MMR
Publicita dotace Jihočeského kraje pro TJ Sokol Zdíkov, z.s.