Publicity projektů

Nová technika pro jednotku JSDH Zdíkov

Měsíce září a říjen byly pro zdíkovskou zásahovou jednotku klíčové. Jednotka byla vybavena novým dopravním automobilem, dýchacími přístroji a ochrannými přilbami.

     Do výjezdové techniky přibyl nový dopravní automobil značky Ford Transit, jehož cena činila 1 095 650 tis. Kč. V roce 2021 jsme zažádali Ministerstvo vnitra o státní investiční dotaci - program: „Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ na nový dopravní automobil. Tato dotace byla vypsána na dva roky s podporou Ministerstva vnitra (448 000 Kč) a Jihočeského kraje (300 000 Kč). Z důvodu nedostatku aut byl projekt prodlužen do října letošního roku, přičemž jsme toto vozidlo převzali 27. 9. 2023. Obec Zdíkov musela dopravní automobil dofinancovat částkou 347 650 Kč.

     Na začátku letošního roku byl vypsán krajský dotační program Jihočeského kraje „Investiční dotace pro jednotky SDH obcí“ na pořízení požární techniky a věcného vybavení. Do tohoto dotační programu jsme se přihlásili, dotace nám byla schválena
ve výši 100 000 Kč a my jsme pořídili novou dýchací techniku. Hasičská technika byla doplněna o 4 sety dýchacích přístrojů značky Dräger v hodnotě 191 606 Kč. Každý set dýchacího přístroje obsahuje plicní automatiku, lahev, nosič s držákem, masku a jednu náhradní lahev. Dvě sady obsahují ještě vyváděcí masku. Dýchací přístroje jsme převzali na začátku října. Toto nové vybavení nahradí zastaralé dýchací přístroje značky Saturn, se kterými jsme začínali, jako jedny z prvních sborů, již v roce 2000.

     Dále bylo vybavení zásahové jednotky doplněno o 8 nových přileb rovněž značky Dräger v hodnotě 81 600 Kč. Dar na ochranné přilby poskytla Nadace AGROFERT
ve výši 50 000Kč.

     Touto cestou bychom chtěli poděkovat za dotační podporu Ministerstvu vnitra a Jihočeskému kraji za dotaci na pořízení nového dopravního automobilu, zároveň Jihočeskému kraji za dotaci na pořízení nové dýchací techniky a následně Nadaci AGROFERT za dar na pořízení nových ochranných přileb. Hlavní poděkování patří obci Zdíkov za podporu a finanční spoluúčast na všech dotačních programech.

     Jménem celého Sboru dobrovolných hasičů Zdíkov moc děkujeme.

Nová technika  pro jednotku JSDH Zdíkov	     Nová technika  pro jednotku JSDH Zdíkov	     Nová technika  pro jednotku JSDH Zdíkov

 

Foto:

Nová technika pro jednotku JSDH ZdíkovNová technika pro jednotku JSDH Zdíkov

Nová technika pro jednotku JSDH Zdíkov

Nová technika pro jednotku JSDH Zdíkov

Nová technika pro jednotku JSDH ZdíkovNová technika pro jednotku JSDH ZdíkovNová technika pro jednotku JSDH Zdíkov