Úřední deska
Veřejná vyhláška - úplná uzavírka silnice II/145 - most ev.č.145-016 Stachy
Záměr č. 10/2021
Podpora neformálních pečovatelů - nabídka vzdělávacích programů na území MAS

Respekt, uznání a podporu si zaslouží ti, na které se často zapomíná. Jsou to neformální pečovatelé, kteří se starají
o své blízké v přirozeném prostředí, tedy nejčastěji doma. Péči o nejbližší často věnují veškerý svůj čas na úkor
rodiny, volného času, zdraví a zaměstnání.


Záměr č. 9/2021
Záměr č. 8/2021
Záměr č. 7/2021
Záměr č. 6/2021
Záměr č. 5/2021
Záměr č. 4/2021
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 2
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2021 - schválený
Středbědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet obce na rok 2021 - schválený
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření
Letní soustředění Žihobce 26.-28.7.2020
Závěrečný účet obce za r. 2019 - schválený
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Publicita projektu MMR
Úřední deska - archiv změn