Úřední deska
VV - výzva ve věci odstavení a odstranění nezpůsobilého vozidla
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
VV - 4. aktualizace ZUR - veřejné projednání
Rozpočtové opatření č. 2
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje 1/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č. 1
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2022
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2023 - 2024 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2023 - 2024 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na r. 2022 - schválený
Rozpočet obce na r. 2022 - schválený
Informace k dani z nemovitých věcí

platné pro rok 2022


Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2021
Závěrečný účet obce za r. 2020 - schválený
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Úřední deska - archiv změn