Úřední deska
Pozvánka na XXV. zasedání zastupitelstva obce Zdíkov
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Adresný záměr č.15/2021
Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství, stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnici II. třídy č. 145 a na místních komunikacích v obci Zdíkovec formou umístění přenosných dopravních značek podle schváleného dopravně inženýrského opatření v termínu od 13.09.2021 do 22.12.2021.


Adresný záměr č.14/2021
Jmenování zapisovatelů OVK
Rozpočtové opatření č. 10
Dražební vyhláška
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2021
Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí

Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021


Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9
Závěrečný účet obce za r. 2020 - schválený
Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zdíkovec čp. 21 - stavební úpravy a nástavba objektů
na pozemku p. č. stav. 13/2 a p. č. 175/2 v katastrálním území Zdíkovec, obec Zdíkov


,,OBEC OBCI, OBČAN OBCI"

Pomáháme napřímo obcím zasaženým tornádem ,,OBEC OBCI, OBČAN OBCI"
Sdružení místních samospráv ČR spustilo přímou pomoc obcím postiženým
červnovou vichřicí. Je to jednoduchý, transparentní a bezpečný způsob, jak mohou přispět obce,
občané a právnické osoby. Obce dostanou 100 % darovaných peněz a samy rozhodnou, jak je využijí.


Rozpočtové opatření č. 5 a 6
Podpora neformálních pečovatelů - nabídka vzdělávacích programů na území MAS

Respekt, uznání a podporu si zaslouží ti, na které se často zapomíná. Jsou to neformální pečovatelé, kteří se starají
o své blízké v přirozeném prostředí, tedy nejčastěji doma. Péči o nejbližší často věnují veškerý svůj čas na úkor
rodiny, volného času, zdraví a zaměstnání.


Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Rozpočtové opatření č. 2
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2021 - schválený
Středbědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet obce na rok 2021 - schválený
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření
Letní soustředění Žihobce 26.-28.7.2020
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Publicita projektu MMR
Úřední deska - archiv změn