Úřední deska
Rozpočtové opatření č. 7, 8 a 9
Závěrečný účet obce za r. 2020 - schválený
Veřejná vyhláška - Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy

Zdíkovec čp. 21 - stavební úpravy a nástavba objektů
na pozemku p. č. stav. 13/2 a p. č. 175/2 v katastrálním území Zdíkovec, obec Zdíkov


,,OBEC OBCI, OBČAN OBCI"

Pomáháme napřímo obcím zasaženým tornádem ,,OBEC OBCI, OBČAN OBCI"
Sdružení místních samospráv ČR spustilo přímou pomoc obcím postiženým
červnovou vichřicí. Je to jednoduchý, transparentní a bezpečný způsob, jak mohou přispět obce,
občané a právnické osoby. Obce dostanou 100 % darovaných peněz a samy rozhodnou, jak je využijí.


Pozvánka na XXIII. zasedání zastupitelstva obce Zdíkov

ve středu 23.6.2021 od 15:00 hodin v kině Zdíkov


Rozpočtové opatření č. 5 a 6
Podpora neformálních pečovatelů - nabídka vzdělávacích programů na území MAS

Respekt, uznání a podporu si zaslouží ti, na které se často zapomíná. Jsou to neformální pečovatelé, kteří se starají
o své blízké v přirozeném prostředí, tedy nejčastěji doma. Péči o nejbližší často věnují veškerý svůj čas na úkor
rodiny, volného času, zdraví a zaměstnání.


Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Rozpočtové opatření č. 2
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.2.2021
Rozpočtové opatření č. 1
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2021 - schválený
Středbědobý výhled rozpočtu obce na období 2022-2023 - schválený
Rozpočet obce na rok 2021 - schválený
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření
Letní soustředění Žihobce 26.-28.7.2020
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Publicita projektu MMR
Úřední deska - archiv změn