Úřední deska
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 3 Städte Rallye
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Zdíkov
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI II/170 Zdíkovec směr Čábuze
Rozpočtové opatření č. 10
Záměr 7/2022
Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2022
Rozpočtové opatření č. 9
Závěrečný účet obce za r. 2021 - schválený
Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Oznámení o počtu a sídlech volebních obvodů
Rozpočtové opatření č. 6
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zdíkov
Rozpočtové opatření č. 5
VV - výzva ve věci odstavení a odstranění nezpůsobilého vozidla
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Rozpočtové opatření č. 2
ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje 1/2022 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Rozpočtové opatření č. 1
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ na r. 2023 - 2024 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu obce na r. 2023 - 2024 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na r. 2022 - schválený
Rozpočet obce na r. 2022 - schválený
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy 1/2021

Ministerstvo zemědělství - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů


Nedostatečně identifikovaní vlastníci k 1.8.2021
Závěrečný účet obce za r. 2020 - schválený
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Úřední deska - archiv změn