Úřední deska
Rozpočtové opatření č.4
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2022 a dosažené skutečnosti v témže roce
Výzva ve věci odstavení a odstranění nezpůsobilého vozidla
VV - MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Rozpočtové opatření č. 2 a 3
Smlouva o poskytnutí dotace
- VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Výzva k odstranění vozidla
Pozvánka na IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Zdíkov

Obec Zdíkov zve veřejnost na IV. veřejné zasedání zastupitelstva obce Zdíkov, které se bude konat ve středu 22. 03. 2023 od 17:00 hodin v zasedací místnosti Domu služeb, čp. 233.


Smlouva o poskytnutí dotace
Nedostatečně identifikovaní vlastníci 2022
Rozpočtové opatření č.1
Střednědobý výhled rozpočtu obce Zdíkov na období 2024- 2025 - schválený
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na r. 2024 – 2025 - schválený
Rozpočet obce - 2023 - schválený
Rozpočet ZŠ a MŠ - 2023 - schválený
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Zdíkov
Závěrečný účet obce za r. 2021 - schválený
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov
Úřední deska - archiv změn