Úřední deska
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. října 2020, případné II. kolo ve dnech 9. a 10. října 2020
Ministerstvo zdravotnictví ČR - Mimořádné opatření
Rozpočtové opatření č. 10
První zasedání okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů OVK
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Letní soustředění Žihobce 26.-28.7.2020
Rozpočtové opatření č.9
Stanovení min. počtu členů OVK pro volbu do zastupitelstev krajů
Závěrečný účet obce za r. 2019 - schválený
Rozpočtové opatření č. 7 a 8
Rozpočtové opatření č. 5 a 6
Rozpočtové opatření č. 3 a 4
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č.1
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2021-2022
Rozpočet ZŠ a MŠ Zdíkov na rok 2020
Střednědobý výhled rozpočtu obce na období 2021-2022
Rozpočet obce na rok 2020
Nedostatečně identifikovaní vlastníci
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Publicita projektu MMR
Smlouva o poskytnutí dotace
Smlouva o poskytnutí dotace
Odstranění a ořez dřevin
Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání OP a CP
Smlouva o poskytnutí dotace
Úřední deska - archiv změn