Hřbitov
Nedoručené nebo nezaplacené nájemní smlouvy

Obecní úřad ve Zdíkově žádá držitele hrobových míst ve Zdíkovci, aby si překontrolovali nájemní smlouvy na hrobová místa. Dochází totiž k tomu, že nájemci změní adresu, jméno nebo z důvodu úmrtí pečuje o hrobové místo další z rodiny a tuto změnu nikdo neohlásí na obecní úřad. Rádi bychom předešli zbytečnému nedorozumění, a proto Vás žádáme o pochopení a spolupráci. Pokud si nejste jisti, zda máte vše v pořádku v evidenci hrobových míst, obraťte se na sl. Novotnou, tel. 388 426 802.


Formuláře

- Čestné prohlášení k převodu hrobového místa


Řád veřejného pohřebiště obce Zdíkov