Územní plán

Územní plán obce Zdíkov 2020

Kompletní ÚPD obce Zdíkov 2020 zde:

https://www.vimperk.cz/uzemni-plan-zdikov/d-12339/p1=16612


Územní studie krajiny - ORP Vimperk

http://www.vimperk.cz/uzemni%2Dstudie%2Dkrajiny%2Dspravniho%2Dobvodu%2Dobce%2Ds%2Drozsirenou%2Dpusobnosti%2Dvimperk/d-18199/p1=10491

 


Územní studie


Odkaz na územní studie obce Zdíkov

https://www.vimperk.cz/uzemni-studie-zdikova/d-12359/p1=10491