Zdíkovec

ZDÍKOVEC

Poprvé zmiňován v historických pramenech v roce 1318. V roce 1910 žilo ve 30 domech 314 českých obyvatel. Počet obyvatel v roce 1989 byl 147 a v roce 2009 byl 137. Významnou památkou v obci je raně gotický kostel sv. Pavla a Petra. z konce 13.stol., obehnaný kamennou zdí. Roku 1899 prošel kostel přestavbou. Původní loď s věží zůstaly zachovány. V lodi se nachází pozdně gotická kamenná křtitelnice a oltářní obrazy sv. Petra a Pavla, sv. Václava a Madony od A. Trentina.

Školu v obci nechal postavit vídeňský architekt František Šustr.

Významná osobnost: Suchl Jan (1928), spisovatel, ředitel nakladatelství Erika v Praze. 

 

Zvony ve Zdíkovci

Zvon V západním průčelí raně gotického kostela ve Zdíkovci je postavena hranolová věž, v jejímž třetím patře se za úzkými hrotitými zvukovými okénky nalézá zvonová stolice a v ní dnes visí dvojice památných zvonů. Menší z těchto dvou zvonů je dokonce nejstarším zvonem v Čechách. Vyznačuje se typicky užším a protáhlým profilem, nazývaným též tvarem cukrové homole. O stáří zvonu napovídají i jeho akustické vlastnosti. Zvony jsou v originálním stavu včetně ruční obsluhy, což je pro výsledný hudební dojem ze zvonění i pro jejich funkční a bezpečné zachování zvláště důležité. Přestože oba dva zvony mají ve svém zvukovém obraze nejrůznější odchylky, dohromady vytvářejí v intervalu velké tercie překvapivě příjemný souzvuk, který dává zdíkoveckému kostelu a jeho okolí typický a nezaměnitelný zvukový charakter.

V roce 1927 byl k těmto dvěma zvonům pořízen ještě prostřední zvon tónu e2 o hmotnosti 118 kg , ulitý dílnou Richarda Herolda v Chomutově. Zvukově byl velmi kvalitní, o čemž svědčí citát z dobového kolaudačního protokolu kanovníka a kampanologa Václava Müllera z 27. srpna 1927: „…žádaný tón se ve zvonu správně ozývá ve všech důležitých pro ladění složkách zvukových, rovněž správně se ozývají všecky tóny alikvotní. Odchylky od ladění normálního jsou tak malé, že nepadají na váhu. Zvuk zvonu, který zkoušen úderem, je plný, jasný, vyrovnaný, dobře se nese a čistě i dlouze vyznívá.“ O to větší je škoda, že tento zvon bohužel podlehl rekvizici v 2. světové válce.

 Zvon menší

Hlavní tón fis2, průměr 52 cm , hmotnost přibližně 120 kg , roku 1258 ulil neznámý zvonařský mistr z českého jihozápadu nebo z Bavorska. Značné stáří zvonu prozrazuje jeho typický protáhlý tvar, typ žebra, tvar koruny a hlas. Kromě tří linek oddělujících věnec od těla a profilujících zvon po jeho obvodu nenese zvon žádnou výzdobu.

 Zvon větší – Sv. Petr

Hlavní tón d2, průměr 74 cm , hmotnost přibližně 290 kg, ulil roku 1601 Dionysius Schulthes [Šultes] v německém Pasově. Objednavatelem zvonů byl Václav Koc z Dobrše z rodu Koců, jimž od 16. století až do roku 1609 Zdíkovec patřil. Přestože zvon je výrobkem německého zvonaře, na přání objednavatele měl český nápis. Ten v přepise do dnešního pravopisu zní:

TENTO ZVON SLIT JEST PRO ČEST A CHVÁLU BOŽÍ K ZÁDUŠÍ A KOSTELU ZALOŽENÍ SVATÉHO PETRA APOŠTOLA BOŽÍHO DO VSI MALÉHO ZDÍKOVA

 Pokračování nápisu je umístěno na spodní části zvonu:

S POMOCÍ UROZENÉHO A STATEČNÉHO RYTÍŘE PANA VÁCLAVA STARŠÍHO KOCE Z DOBRŠE, NA DOBRŠI A ŽIHOBICÍCH, A UROZENÉ PANÍ LIDMILY KOCOVÉ Z RAČÍNA, NA DOBRŠI A ŽIHOBICÍCH, MANŽELKY JEHO.

 K tomu je připojena německá signatura výrobce tohoto zvonu, která v překladu do češtiny zní: ULIL MNE DIONYSIUS SCHULTHES Z PASOVA ROKU 1601

 Na zvonu je reliéf Ukřižovaného Krista a po jeho stranách truchlící Panna Maria a Sv. Jan Evangelista. Na protější straně je reliéf apoštola sv. Petra – patrona kostela. 

 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
Zdíkovec malý zvon.mp3 ZDÍKOVEC 1317.4 Kb