Račov

RAČOV

Poprvé zmiňován v pramenech v r. 1379 jako „villa frantrum de Raczow“, v r. 1400 jako „vila Radsow“, v r. 1467 už česky „Radšov“. Název obce se měnil v historii poměrně často: např. v r. 1720 Ratschow, v r. 1790 Ratzau, Ratzov, v r. 1840 Radschau, Račow, od r. 1854 do r. 1923 Račov, od r. 1924 do r. 1950 Radešov (Radešův dvůr), od r. 1950 opět Račov. Lidově byl užíván i název Račovo. V roce 1785 měl tehdejší Ratschow 127 obyvatel, v r. 1869 to už bylo 279, v roce 1921 pak 230. Už v roce 1865 měl Račov vlastní obecnou školu, kam chodily i děti z Putkova a Žírce. Vzhledem k nízkému počtu žáků však škola v minulém století zanikla a děti dojíždějí do Zdíkova.
V osadě se nachází stavby původní šumavské architektury.
Trvale žijících obyvatel  v roce:  1989 – 60
                                                   2009 - 67