Masákova Lhota

MASÁKOVA LHOTA

Poprvé zmiňovaná v roce 1467 jako „Lhotka“, v r. 1720 jako Melhütl, v r. 1840 též Melhüttel nebo Masakowa Lhota, o rok později, v r. 1841, už oficiální statistika uvádí název Lhota Masákova. V roce 1790 zde stálo 41 domů, o padesát let později již 76 domů s 521 českými obyvateli.  K roku 1910 dosáhl počet zdejších domů 103 a obyvatel 1072. Z nich se jen osm hlásilo k německému jazyku. V roce 1911 celý střed obce vyhořel, oheň srovnal se zemí 9 domů. Téhož roku zde vznikl dobrovolný sbor hasičů.

Pověst, která se váže k této osadě: Vlevo od cesty z Masákovy Lhoty do Nového Dvora je kopec Hrbeček. Stávalo zde několik chalup, kde prý bydlely čarodějnice. Za Albrechtcem bývala opuštěná chalupa, do níž se o štědrovečerní noci slétaly čarodějnice na svůj slet. Proto zde bývalo zvykem střílet na Štědrý večer a v noci „na čarodějnice“, aby se jim překazila jejich kouzla. 

Trvale žijících obyvatel v roce 1989 – 104
                                                2009 - 109