Putkov

PUTKOV

Poprvé zmiňován v historických pramenech kolem r. 1400 jako „villa Putkow“. V r. 1720 oficiální název Budkow, v r. 1790 také Putkau. Leží nad ústím Košínského potoka do Spůlky.

V osadě se nachází lidové stavby šumavského typu s polovalbovými střechami a dřevěnými bedněnými štíty; uplatňuje se u nich v nejjednodušší formě blatský dům (brána, dekorace omezena na výklenky pro sošky).

Od obce 300 m východně se nachází tvrziště „ Na hájích“, kde pravděpodobně ležel i „Putkův dvůr“ – od kterého vznikl název obce. Toto historické sídlo, kde prováděl archeologický průzkum i zdíkovský rodák prof. Jan Nepomuk Woldřich, pochází podle nálezů z 12. až 13. století. Středověké zlomky keramiky byly nalezeny také u staré chalupy U Hadů (U Janovských) ležící při okraji lesa u historické cesty do Branišova. 

Trvale žijících obyvatel v roce 1989 – 63
                                                2009 - 48