Zdíkov

ZDÍKOV

Poprvé zmiňován v historických pramenech v roce 1318.
 
 Název obce pravděpodobně pochází od jména Zdíka z Janovic, který byl purkrabím na Vimperku. Mezi významné budovy v obci patří zámek. Na místě dnešního zámku stávala kamenná tvrz. Posledním držitelem zdíkovského panství byl rod Thun-Hohensteinů, který v letech 1865 – 1868 dal budovu zámku rozšířit a přestavět v novogotickém stylu. Dnes zámek slouží jako hotel. Další pamětihodností v obci je kostel sv. Ludmily, který byl vystavěn v letech 1921-1923 a vysvěcen byl 28. 10. 1923. Oltář sv. Ludmily a sv. Václava je od J. Hubsche z roku 1922. Dále je to kaple „U Lizu“ a Schwarzenberský pivovar (č. p. 148), ve kterém se tehdy vařilo 5 000 hl piva. Pivovar byl zrušen v roce 1911, nyní je z něj bytový dům.
 
Významné osobnosti:
 
Tonner Emanuel (1829-1900) - český politik a pedagog. Spolupracovník Miroslava Tyrše a Jindřicha Fugnera. Při založení Tělocvičné jednoty pražské v roce 1862 navrhl její název „Sokol“ a sokolský pozdrav „ Na zdar“.
 
Woldřich Jan Nepomuk (1834-1906) - český geolog a paleontolog, profesor Karlo- Ferdinandovy univerzity v Praze. Zasloužil se o poznání jižních Čech z hlediska geologického, paleontologického a archeologického. Stěžejní dílo tohoto osvíceného vědce: „Všeobecná geologie se zvláštním těžištěm k zemím Koruny České“.
Na jeho popud vznikl dne  2. září 1877 první „Okrašlovací spolek“ na Prachaticku v té době.
Pamětní deska na domě ve Zdíkově č. p. 168.
 
Polata Karel (1915-1974) - hudebník, kapelník a skladatel. Upravoval skladby neznámých autorů. Umělecký vedoucí „Starošumavské dechové hudby ze Sušice“. Pamětní deska na domě ve Zdíkově č. p. 165.
 
Lopatka Jan (1940-1993) - literární kritik, editor, publicista, signatář Charty 77. Byl editorem literárních spisů Václava Havla. 
 
Trvale žijících obyvatel v roce 1989 – 1093
                                                2009 – 1123