Nový Dvůr

NOVÝ DVŮR

V historii zmiňován v souvislosti s nedalekou Masákovou Lhotou (zmínky od 15. století) jako tzv. zadní Lhota. Nejvýše položená osada spadající pod Obec Zdíkov. Dříve byla tato osada nazývána Horní Dvůr a spodní část, dnešní Baurův dvůr, jako Dolní Dvůr. V minulosti byla osada známá především těžbou křemene pro šumavské sklárny. Tvrdilo se, že to byl nejkvalitnější křemen na celé Šumavě, který se drtil v nedalekém Pucherském mlýně. Křemen pro výrobu skelné hmoty se dobýval v lomech. Lomy byly otevírány na různých místech výskytu křemenných žil. Např. prostorné jámy opuštěných lomů se nazývají Starý Kýz a Nový Kýz. Starý Kýz se nachází u osady Lesní Chalupy mezi Novým Dvorem a Zadovem.  Nový Kýz  vznikl těžbou křemene  poblíž sedla mezi vrchy Homole ( 1001 m n.m.) a Výška ( 1117 m n.m.) v nadmořské výšce 990 m u silnice Nový Dvůr – Kvilda. Dnes je to zajímavé jezírko o průměru 35 m, s hloubkou 25-30 m. 

Trvale žijících obyvatel v roce 1989 – 79
                                                2009 - 82