Čertovský Rej 2015

Čertovský Rej

V předvečer sv. Mikuláše se konal ve zdíkovské tělocvičně Čertovský Rej. Na parketu se představili různí čerti, čertíci, ďiblíci a ďáblové. Nakonec přišel i sv. Mikuláš s anděly a čerty. Všechny děti, které zazpívaly písničku nebo přednesly básničku dostaly sladkou odměnu. Organizátoři chtějí poděkovat všem sponzorům- JUDr. Jan Kačer,řeznictví Jan Rataj, DS Servis, stavební firma RAdek Roučka, Tušl a Had, Iva Loziášová, restaurace Zlatá Koruna, drogerie Jana Krejčová, autodoprava Jan Valenta, brusič skla Petr Obselka, truhlářství Jan Kůs, cukrářství Pavla Urbanová a firma Kofola.