Úřední deska

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZDÍKOV

https://www.vimperk.cz/files/11907-oznameni-o-opakovanem-verejnem-projednavani-navrhu-zmeny-c-2-uzemniho-planu-zdikov.html