Zastupitelstvo

Finanční výbor

Předseda: Mgr. Zdeněk Kantořík
Členové: Danuše Nová, Radek Střeleček