Občasník Zdíkovsko

UZÁVĚRKA

Příspěvky do příštího čísla odevzdávejte do 25. 2. 2024 na OÚ ve Zdíkově
zdikov@zdikov.cz; starosta@zdikov.cz