Informace pro občany

Zápis do MŠ a k předškolnímu vzdělávání

Zápis do MŠ

 

Dne 4. 5. 2023 (čtvrtek)
se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Zdíkov.

Pokud budete mít zájem ve školním roce 2022-2023/i v průběhu roku/

umístit Vaše dítě do MŠ, dostavte se prosím/nejlépe bez dětí/

od 14,00 – 16,00hod. do budovy MŠ k zápisu !!!

Jedná se zejména o děti, které dovrší 3 let k 31.8. 2023, 3 let v průběhu šk.roku 2023-24,

ale i dětí, které dovrší 2 let - dle volné kapacity MŠ.

 

Výhodou pro přijetí do MŠ je trvalé bydliště!

S sebou si přineste občanský průkaz a rodný list dítěte!

 

 

 

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

Dne 4. 5. 2023 (čtvrtek)
 se bude konat zápis dětí do Mateřské školy Zdíkov.

Od 1. 9. 2017 je povinné předškolní vzdělávání dítěte. Jedná se o děti, které k 31. 8. dosáhnou věku 5 let.

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v místě svého trvalého pobytu -

do spádové mateřské školy.

Dostavte se, prosím, v daném termínu

od 14,00 – 16,00hod. do budovy MŠ k zápisu !!! 

Bylo-li přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznamte tuto skutečnost do mateřské školy. (384971274)