Informace pro občany

UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮ POZEMKŮ

Vážení vlastníci a uživatelé pozemků,

dovolte, abychom vás upozornili na nutnost dodržení zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a povinnosti, které z něj plynou.
Na základě tohoto zákona a dle platných norem (PNE 33 0000-6, PNE 33 3300, PNE 33 3301, PNE 33 3302) vás žádáme o odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

Odstranění, prosíme, proveďte podle níže uvedeného výpisu z předpisů tak, aby byla dodržena maximální výška porostu. Více informací naleznete v příloze.

V případech, že vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin v rozsahu a v termínu uvedeném na plakátu, mohou zaměstnanci naší společnosti anebo jiné pověřené osoby na základě plné moci následně na dotčené pozemky vstoupit a nezbytné zásahy do dřevin provést vlastními prostředky.

Pro případné další informace volejte Nonstop linku EG.D 800 22 55 77, nebo navštivte www.egd.cz.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cusersv1888documentsbezproudihromadne-odesilani-komuniaceorezy20221103upozorneni-vlastnikum-plakat-barevny-d6uu3f-.pdf 54.1 Kb
zasady-pro-provadeni-odstranovani-a-orezu-drevin-jyelou-.pdf 240.1 Kb