Informace pro občany
Články Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk: nájem x ubytování, změny v silniční motorové dopravě
Zápis do MŠ
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
POMOC UKRAJINĚ - INFORMACE
INFORMACE - Elektřina a plyn - dodavatel poslední instance
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Kotlíkové dotace
SMO ČR - Aktuální informace k dodávkám elektřiny a plynu
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.


Příjem programů České televize
Literární cena pro Obec Zdíkov
Poděkování SDH
Grafický návrh budoucího centra Zdíkova
Nové webové stránky ZŠ a MŠ ve Zdíkově