Informace pro občany
Uzavírka silnice z důvodu provádění modernizace silnice II/170 v termínu od 03.10.2022 do 23.10.2022
DO 10.12.2022: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - PODPORA PRO POŽIVATELE STAROBNÍHO A INVALIDNÍHO DŮCHODU
DO 10.12.2022: MY V TOM JIHOČECHY NENECHÁME II - PODPORA RODIN S DĚTMI DO DOVRŠENÍ 3 LET VĚKU A RODIN S DĚTMI POBÍRAJÍCÍ PŘÍSPĚVEK NA PÉČI DO DOVRŠENÍ 8 LET VĚKU
OBNOVA "VOLYŇSKÉ KAPLIČKY" BRANIŠOV
Články Odboru obecní živnostenský úřad Městského úřadu Vimperk: nájem x ubytování, změny v silniční motorové dopravě
Zápis do MŠ
Přehled povinností, rad, pravidel a doporučení, která jsou podstatná pro bezpečné pálení
POMOC UKRAJINĚ - INFORMACE
INFORMACE - Elektřina a plyn - dodavatel poslední instance
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin
Kotlíkové dotace
SMO ČR - Aktuální informace k dodávkám elektřiny a plynu
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.


Příjem programů České televize
Literární cena pro Obec Zdíkov
Poděkování SDH
Grafický návrh budoucího centra Zdíkova
Nové webové stránky ZŠ a MŠ ve Zdíkově