Další informace, aktuality
Plánovaná odstávka pracovišť občanských průkazů a cestovních dokladů
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.


Publicita projektu: „Oprava místní komunikace na p.č. 36/9, 36/25, 36/26, 36/21, 36/10, 36/41, 1036/1, 1036/4, 1036/5, v k.ú. Zdíkov“
Publicita projektu Oprava chodníků v průtahu Zdíkova
Literární cena pro Obec Zdíkov
Publicita projektu odborné učebny ZŠ z dotace MMR
Publicita dotace Jihočeského kraje pro TJ Sokol Zdíkov, z.s.
Poděkování SDH
Grafický návrh budoucího centra Zdíkova
Nové webové stránky ZŠ a MŠ ve Zdíkově