Další informace, aktuality
Publicita projektu: „Oprava místní komunikace na p.č. 36/9, 36/25, 36/26, 36/21, 36/10, 36/41, 1036/1, 1036/4, 1036/5, v k.ú. Zdíkov“
Publicita projektu Oprava chodníků v průtahu Zdíkova
Literární cena pro Obec Zdíkov
Publicita projektu odborné učebny ZŠ z dotace MMR
Publicita dotace Jihočeského kraje pro TJ Sokol Zdíkov, z.s.
Poděkování SDH
Grafický návrh budoucího centra Zdíkova
Nové webové stránky ZŠ a MŠ ve Zdíkově