Další informace, aktuality
Publicita projektu: Výměna části vodovodu v osadě Zdíkovec
Publicita projektu: Výměna sloupů a lamp VO v průtahu obce Zdíkov
Publicita projektu: Vybavení zahrady MŠ Zdíkov hracími a tělovýchovnými prvky
Publicita projektu: Letní soustředění dětí a mládeže TJ Sokol Zdíkov/Stachy

Dotační program Jihočeského kraje: Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu


Publicita projektu: Výměna střešní krytiny na budově sokolovny Zdíkov
Publicita dotace: ,,Pořízení nových střídaček pro sportovní areál ve Zdíkově"
Osvědčení o úspoře emisí za rok 2020

V roce 2020 bylo díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kartonů a dalších komodit v rámci tříděného sběru a využití odpadů v systému EKO-KOM uspořeno 22,4 mil. GJ energie, tedy zhruba tolik, kolik v průměru spotřebuje za rok více než 344 tisíc domácností. V případě tolik diskutovaného globálního oteplování přispěl systém tříděného sběru a využití odpadů EKO-KOM ke snížení emisí o 942 276 tun CO2 ekvivalentu.


Publicita projektu: „Oprava místní komunikace na p.č. 36/9, 36/25, 36/26, 36/21, 36/10, 36/41, 1036/1, 1036/4, 1036/5, v k.ú. Zdíkov“
Publicita projektu Oprava chodníků v průtahu Zdíkova
Literární cena pro Obec Zdíkov
Publicita projektu odborné učebny ZŠ z dotace MMR
Publicita dotace Jihočeského kraje pro TJ Sokol Zdíkov, z.s.
Poděkování SDH
Grafický návrh budoucího centra Zdíkova
Nové webové stránky ZŠ a MŠ ve Zdíkově